Շարժում և ուժեր

Շարժում և ուժեր

Տարբերակ 1

1Անցած ճանապարհ

2Մարմինը հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ։

3․Վագոնի, Վագոնում նստած մյուս ուղևորների, գետնի։

4․հավասարաչափ

Տարբերակ 2

1․Հետագիծ

2․ Մարմնի սկզբնական և վերջնական դիրքերի  միջև եղած հեռավորությունը

3․ Վագոնում քայլող ուղևորի

4․երկրի շարժումը իր առանցքի շուրջ

Տարբերակ 3

1․հետագիծ

2․Մարնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմինների նկատմամբ

3․Ոտնակներն իրենց պտտման ընթացքում, շղթան ոտնակների պտտման դեպքում

4․Անհավասաչափ

Տարբերակ 4

1․հավասարաչափ շարժում

2․հետագիծ

3․Շենքի հիմքը

4․Ձեռքից ընկած գնդակի շարժումը

ֆիզիկայի խնդիրների գրառումը և լուծումը

 

113.36կմ/ժ=36 · 1000մ/3600վ=10մ/վ

114.I`7,9կմ/վ=7,9 · 1000=7900մ/վ,

7900մ/վ, 11200մ/վ, 16700մ/վ, 28430կմ/ժ, 40320կմ/ժ, 60120կմ/ժ;

115. A կետից դեպի B կետը:

116.դելֆինը

117.5մ/վ

118. 6.66կմ/ժ

119. 1.1մ/վ,  2.8 մ/վ,  15.1մ/վ,    238մ/վ,   858կմ/ժ:

120. 10200կմ/ժ

121. 600մ

122.850կմ/ժ=850 · 850000/3600=14.7 կմ

123. 8ժ 20ր

124. 300:5=60վ

60 · 0,8սմ=48 սմ

125. 3600 մ

Հավասարաչափ շարժում:Արագություն:Իներցիա Քննարկվող հարցեր.

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում:

Մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմնի նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում:

2.Բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ:

Տերևաթափ, մեքենայի շարժվելը, գնդակի գլորվելը

3.Որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին:

Հաշվարկման մարմին անվանում են այն մարմինը, որի համեմատ մեկ այլ մարմին կատարում է շարժում:

4.Ինչն են անվանում նյութական կետ:

Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել, կոչվում է նյութական կետ:

5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ, որ դեպքում՝ ոչ:

Շարժման օրինաչափություններ դիտարկելիս տվյալ մարմինը կարելի է համարել որպես նյութական կետ, իսկ մարմնի հատկությունների կամ կառուցվածքի դիտարկման դեպքում՝ ոչ:

6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ:

Հետագիծ կոչվում է այն գիծը, որով տվյալ հաշվարկման համակարգում շարժվում է մարմինը:

7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ:

Հետագծի այն տեղամասի երկարությունը, որով շարժվել է մարմինը որոշակի ժամանակամիջոցում, կոչվում է այդ ժամանակամիջոցում մարմնի անցած ճանապարհ:

8.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը:

V=S:T

9.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում:

Կմ/վ, մ/վ, սմ/վ, մմ/վ, կմ/ր, մ/ր, սմ/ր, մմ/ր, կմ/ժ, մ/ժ, սմ/ժ, մմ/ժ

10.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը:

V*t=S

11.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը:

V*t=S

12.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:

V:S=t