Գործնական աշխատանք

 Հաշվարկման մարմին , մեխանիկական շարժում,  շարժման հարաբերականություն ,

Մեխանիկական շարժում՝

Փորձ առաջին ՝

Անհրաժեշտ պարագաներ՝  թուղթ փայտե չորսու

Ընթացքը՝ չորսուն դնելով թղթի վրա դանդաղ քաշելով նկատեցինք , որ՝ չորսուն շարժվում է սեղանի նկատմամբ, իսկ թղթի նկատմամբ՝ դադարի վիճակում էր։

Եզրակացություն՝ մարմինը կարող է շարժվել և չշարժվել , դա կախված է այն մարմնի դիրքից,  որի նկատմամբ դիտարկվում է տվյալ մարմնի դիրքի փոփոխությունը։

Մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմինների նկատմամբ անվանում ենք մեխանիկական շարժում։