«Գինին հայոց ավանդական մշակույթում»

d5a3d5b8 (1)

Ստելլա Մնացականյանը ամփոփում է «Գինին հայոց ավանդական մշակույթում» նախագիծը:

Աշխատանքը իրականացվում է հետևյալ նախագծի շրջանակներում:
Թող գան, խնդրե՛մ, բոլո՜ր նրանք, ովքեր գիտեն
Փայլատակել կարմիր գինու թնդությունից.
Ուրախանալ և օտարի՛ խնդությունից,
Ովքեր գիտեն վիշտ ու ցավը ետ վանելու,
Կյանքում լավը և առողջը հավանելու,
Գեղեցիկը ու վսեմը դավանելու :
                                      Պ. Սևակ
Գինին և խաղողը դարեր շարունակ մեծ տեղ զբաղեցնելով հասարակական , տնտեսական կենցաղում ՝հայոց հոգևոր ընկալումներում և պատկերացումներում վերածվել են արժեքաբանական  բացառիկ չափանիշների, որի արձագանքները պահպանվել են մինչև այսօր:
Առանձնահատուկ «ճակատագիր» ունի գինին:Մարդու ֆիզիոլոգիական գոյատևման համար անհրաժեշտ միջոց չլինելով ՝ խմիչքի այս տեսակը, հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները ներթափանցելու իր ունակությամբ, վեր է ածվել տարբեր հանրությունների ծիսատոնական , արժեքանշանային , գեղագիտական ,վարքագծային նորմերի անքակտելի մասի:
Համամարդկային ընդգրկում ստացած այս ֆենոմենն իր դրսևորումներն ունի հայոց ավանդական և ժամանակակից մշակույթում:
Մեր փոքրիկ ուսումնասիրությունները այս թեմայի շուրջ:
Առաջին մաս
Գոհար Արղության/8-րդ դասարան/
Հասմիկ Հակոբյան/8-րդ դասարան/

Երկրորդ մաս

Մարիամ Հովհաննիսյան/8-րդ դասարան/

Անի Մամիկոնյան/8-րդ դասարան/

Գոհար Արղության/ 8-րդ դասարան/

Հասմիկ Հակոբյան/ 8-րդ դասարան/  

ԳԻՆԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Նախագծային աշխատանքը Միջին դպրոցի պատմության դասավանդող՝ Ստելլա Մնացականյանի: